Izjava o privatnosti – podnositelj molbe za posao

Vaša privatnost nam je bitna.

Svi osobni podaci koje prikupimo tijekom naše interakcije s Vama u svojstvu (člana osoblja) (potencijalnog) poslovnog partnera (kao primjerice pružatelja usluga) bit će prikupljeni i obrađeni u skladu s primjenjivim propisima o zaštiti podataka, a osobito s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka 2016/679 od 27. travnja 2016 (GDPR).

Ova izjava o privatnosti prikazuje zašto i kako prikupljamo Vaše osobne podatke, mjere koje poduzimamo kako bi zaštitili Vaše osobne podatke i koliko dugo čuvamo Vaše podatke.

GDPR Vam također osigurava određena prava kao subjekta podataka.

 

1. Podaci o identitetu i kontaktu

Kontrolor podataka Vaših osobnih podataka je jedan ili više od sljedećih pravnih subjekata unutar Aminolabs grupacije:

EMPWR BV

Blue Tower 2

Sluisweg 2, bus 11

9000 Gent

Belgija

Broj subjekta 0741.604.887

EMPWR GmbH

Grosse Reichenstrasse 27,

20457 Hamburg

Njemačka

 

Atlantic Aminolabs Croatia D.O.O.

Trg kralja Tomislava 1

35400 Nova Gradiška

Hrvatska

Broj poslovnog subjekta MBS 080090941

Ukoliko imate pitanja vezanih za obradu Vaših osobnih podataka, uvijek nas možete kontaktirati putem emaila (privacy@empwr.world) ili pisanim putem na adresu EMPWR BV označenu gore (s naznakom ”Privacy”).

 

2. Svrha i pravna osnova

U svrhu našeg pronalaženja zaposlenika, obrađujemo Vaše osobne podatke jer nam omogućavaju da obradimo i razmotrimo Vašu molbu za posao kao i da održavamo bazu podataka podnositelja molbi za posao.

Pravna osnova ovakve obrade podataka je Vaš pristanak koji dajete samim podnošenjem Vaših osobnih podataka za gore navedenu svrhu (članak 6. st. 1. (a) GDPR). Vaše podatke pohranjivat ćemo isključivo u našoj bazi podataka za buduće svrhe ukoliko Vi na to izričito pristanete (članak 6. st. 1. (a) GDPR).

 

3. Kategorije osobnih podataka

U svrhu našeg pronalaženja zaposlenika, možemo prikupljati i obrađivati sljedeće osobne podatke:

  • identifikacijski podaci (ime, prezime, email adresa i telefonski broj)
  • podaci o obrazovanju i usavršavanju (akademski kurikulum, radno iskustvo, kompetencije, članstva, odnosno sve što može biti dio Vašeg životopisa)
  • podaci o zaposlenju (trenutno zaposlenje)način na koji ste saznali za radno mjesto kao i bilo koji drugi podatak kojeg naznačite u Vašem životopisu ili motivacijskom pismu)
  • ostali podaci iz Vašeg životopisa (npr. datum rođenja, državljanstvo, obiteljski status, fotografija) i iz naše međusobne korespondencije.

 

4. Izvori osobnih podataka

Uvijek pribavljamo osobne podatke isključivo od Vas ili iz referenci koje navodite u Vašem životopisu.

 

5. Primatelji osobnih podataka

Postoji mogućnost da ćemo, u gore navedene svrhe, morati dostaviti Vaše osobne podatke lokalnim EMPWR udruženjima ili našim partnerima iz odjela za ljudske resurse. Treće osobe s kojima radimo u svrhu upravljanja osobnim podacima (pružatelji usluga IT-a, cloud-a, software-a i drugih usluga) također možda budi imali pristup Vašim osobnim podacima.

 

6. Prijenos osobnih podataka

Vaši osobni podaci se neće prenositi izvan granica Europskog ekonomskog prostora bez primjerene zaštite.

 

7. Period čuvanja osobnih podataka

Izbrisat ćemo ili učiniti anonimnim Vaše osobne podatke protekom 1 godine od Vašeg uključivanja u našu bazu podataka podnositelja molbi za posao ukoliko takva Vaša molba bude odbijena.

Za slučaj spora ili postupka pred sudom ili drugim tijelom, izbrisat ćemo ili učiniti anonimnim Vaše osobne podatke protekom 5 godina od zaključenja spora odnosno postupka (uvećano za dodatni rok verifikacije od 6 mjeseci).

Zadržavamo pravo da nastavimo s pohranjivanjem Vaših osobnih podataka dulje od navedenih rokova ukoliko se za to ukaže kakva pravna obveza ili to od nas zahtjeva kakav drugi opravdani interes.

 

8. Prava

Uvijek nas možete kontaktirati za slučaj da želite:

  • tražiti pristup Vašim osobnim podacima ili ispravak Vaših osobnih podataka
  • tražiti brisanje Vaših osobnih podataka
  • tražiti zabranu obrađivanja Vaših osobnih podataka
  • povući Vaš pristanak
  • poslati prigovor ukoliko smatrate da se ne pridržavamo primjenjivih propisa o zaštiti podataka. Također, možete istaknuti prigovor i nadležnom nadzornom tijelu.

Prava iz ovog članka mogu se izvršiti putem emaila (privacy@empwr.world) ili pisanim putem na adresu istaknutu u članku 1. za EMPWR BV. U privitku je potrebno dostaviti kopiju osobne iskaznice.

Molimo Vas da prilikom slanja kopije osobne iskaznice s iste uklonite broj iste. Odobrit ćemo Vam sva prava koja Vam pripadaju u skladu s primjenjivim propisima.

Molimo Vas da nas obavijestite ako su Vaši osobni podaci netočni kao i o svakom ažuriranju Vaših osobnih podataka.

 

9. Automatizirano donošenje odluka

Ne podržavamo automatizirano donošenje odluka, uključujući i profiliranje.

 

10. Sigurnost

Implementirali smo prikladne tehničke i organizacijske mjere da bi osigurali povjerljivost Vaših osobnih podataka i zaštitili ih od slučajnog ili protuzakonitog uništenja, gubitka, mijenjanja te neautoriziranog korištenja i pristupa.

 

11. Izmjene

Ova Izjava o privatnosti može se mijenjati u skladu s primjenjivim propisima o zaštiti podataka. Na našoj ćete web stranici uvijek imati pristup njezinoj najnovijoj verziji.