Izjava o privatnosti – poslovni partner

Vaša privatnost nam je bitna.

Svi osobni podaci koje prikupimo tijekom naše interakcije s Vama u svojstvu (člana osoblja) (potencijalnog) poslovnog partnera (kao primjerice pružatelja usluga) bit će prikupljeni i obrađeni u skladu s primjenjivim propisima o zaštiti podataka, a osobito s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka 2016/679 od 27. travnja 2016 (GDPR).

Ova izjava o privatnosti prikazuje zašto i kako prikupljamo Vaše osobne podatke, mjere koje poduzimamo kako bi zaštitili Vaše osobne podatke i koliko dugo čuvamo Vaše podatke.

GDPR Vam također osigurava određena prava kao subjekta podataka.

 

1. Podaci o identitetu i kontaktu

Kontrolor podataka Vaših osobnih podataka je jedan ili više od sljedećih pravnih subjekata unutar Aminolabs grupacije:

EMPWR BV

Blue Tower 2

Sluisweg 2, bus 11

9000 Gent

Belgija

Broj subjekta 0741.604.887

EMPWR GmbH

Grosse Reichenstrasse 27,

20457 Hamburg

Njemačka

 

Atlantic Aminolabs Croatia D.O.O.

Trg kralja Tomislava 1

35400 Nova Gradiška

Hrvatska

Broj poslovnog subjekta MBS 080090941

Ukoliko imate pitanja vezanih za obradu Vaših osobnih podataka, uvijek nas možete kontaktirati putem emaila (privacy@empwr.world) ili pisanim putem na adresu EMPWR BV označenu gore (s naznakom ”Privacy”).

 

2. Svrha i pravna osnova

Vaše osobne podatke prikupljamo prvenstveno jer su nam nužni za sklapanje partnerskog ugovora kao i za izvršavanje takvog ugovora. U tom smislu imamo opravdan pravni interes.

Vaše osobne podatke možda ćemo trebati i kako bi se pridržavali naših zakonskih obveza (primjerice poreznih i računovodstvenih propisa), ali i kako bi mogli izvršavati naše opravdane interese (primjerice u slučaju spora ili korporativnih transakcija).

 

3. Kategorije osobnih podataka

U gore navedene svrhe, možemo prikupljati i obrađivati sljedeće osobne podatke:

 • identifikacijski podaci (kao što su ime, prezime, email adresa i telefonski broj)
 • poslovni podaci (kao što su poslodavac ili dužnost)
 • financijski podaci (kao što je broj bankovnog računa)
 • matični broj subjekta
 • video slike
 • ostali podaci iz naše međusobne korespondencije

Ne prikupljamo nikakve osjetljive podatke (kao što su osobni podaci koji otkrivaju rasno podrijetlo, politički status, religijska ili filozofska uvjerenja, članstva u sindikatima, genski podaci, biometrijski podaci, podaci o zdravstvenom stanju ili podaci o seksualnom životu fizičkih osoba ili seksualnoj orijentaciji) ili osobne podatke koji se tiču kaznenih i prekršajnih evidencija.

 

4. Izvori osobnih podataka

Vaše osobne podatke prikupljamo kroz našu međusobnu interakciju u svojstvu (člana osoblja) (potencijalnog) poslovnog partnera. Ovo uključuje interakciju putem naše web stranice, email-a, telefona kao i tijekom sastanaka i događanja. U određenim okolnostima postoji mogućnost da Vaše osobne podatke prikupimo od treće strane, primjerice od nekih drugih pripadnika Aminolabs grupacije.

Vašu fotografiju prikupimo putem naših sigurnosnih sustava unutar naših prostorija.

 

5. Primatelji osobnih podataka

Za gore navedene svrhe, postoji mogućnost da ćemo Vaše osobne podatke morati proslijediti sljedećim stranama:

Drugi pripadnici Aminolabs grupacije Pravni savjetnici
Naši klijenti Tijela javne vlasti
Sigurnosni partneri Policija i sudovi
Računovođe Osiguravajuća društva
Revizori Financijske institucije
Agencije za naplatu dugovanja Treće strane u slučaju korporativnih transakcija
Izvršitelji

Naši pružatelji usluga IT-a, cloud-a, software-a i drugih usluga će također možda imati pristup Vašim osobnim podacima.

 

6. Prijenos osobnih podataka

Vaši osobni podaci se neće prenositi izvan granica Europskog ekonomskog prostora bez primjerene zaštite.

 

7. Period čuvanja osobnih podataka

Izbrisat ćemo ili učiniti anonimnim Vaše osobne podatke protekom 10 godina od raskida partnerskog ugovora ili 10 godina od našeg posljednjeg međusobnog kontakta (uvećano za dodatni rok verifikacije od 6 mjeseci).

Za slučaj spora ili postupka pred sudom ili drugim tijelom, izbrisat ćemo ili učiniti anonimnim Vaše osobne podatke vezane za taj spor odnosno postupak protekom 5 godina od zaključenja spora odnosno postupka (uvećano za dodatni rok verifikacije od 6 mjeseci) uz uvjet da je partnerski odnos raskinut. Ukoliko to ne bude slučaj, rok čuvanja od 10 godina će se primjenjivati.

Fotografije prikupljene putem naših sigurnosnih sustava unutar naših prostorija brišu se protekom 6 mjeseci.

Zadržavamo pravo da nastavimo s pohranjivanjem Vaših osobnih podataka dulje od navedenih rokova ukoliko se za to ukaže kakva pravna obveza ili to od nas zahtjeva kakav drugi opravdani interes.

 

8. Prava

Uvijek nas možete kontaktirati za slučaj da želite:

 • tražiti pristup Vašim osobnim podacima ili ispravak Vaših osobnih podataka
 • tražiti brisanje Vaših osobnih podataka
 • tražiti zabranu obrađivanja Vaših osobnih podataka
 • prigovoriti načinu obrađivanja Vaših osobnih podataka
 • poslati prigovor ukoliko smatrate da se ne pridržavamo primjenjivih propisa o zaštiti podataka. Također, možete istaknuti prigovor i nadležnom nadzornom tijelu.

Prava iz ovog članka mogu se izvršiti putem emaila (privacy@empwr.world) ili pisanim putem na adresu istaknutu u članku 1. za EMPWR BV. U privitku je potrebno dostaviti kopiju osobne iskaznice. Molimo Vas da prilikom slanja kopije osobne iskaznice s iste uklonite broj iste. Odobrit ćemo Vam sva prava koja Vam pripadaju u skladu s primjenjivim propisima.
Molimo Vas da nas obavijestite ako su Vaši osobni podaci netočni kao i o svakom ažuriranju Vaših osobnih podataka.

 

9. Automatizirano donošenje odluka

Ne podržavamo automatizirano donošenje odluka, uključujući i profiliranje.

 

10. Sigurnost

Implementirali smo prikladne tehničke i organizacijske mjere da bi osigurali povjerljivost Vaših osobnih podataka i zaštitili ih od slučajnog ili protuzakonitog uništenja, gubitka, mijenjanja te neautoriziranog korištenja i pristupa.

 

11. Izmjene

Ova Izjava o privatnosti može se mijenjati u skladu s primjenjivim propisima o zaštiti podataka.